сдружение с нестопанска цел
ПОДАЙ
СИГНАЛ
ФЕВРУАРИ `15
10
Сдружение "Историческа пробуда" получи разрешение за строеж на "Посетителски културно-информационен център Люти брод". Центъра ще разполага с голяма зала за музейна експозиция, зала за конференции и обучения, компютърна зала и административна част. Центъра ще извършва услуги към туристите и населението, като ги запознава с историята на региона и местните забележителности. Предвижда се строителството да започне през есента на 2016г.

ЮЛИ `14
14
Сдружение "Историческа пробуда" започва реставрация на стенописите на Средновековната каменна църква от 12в. Св.Георги в с.Люти брод Сдружение "Историческа пробуда" започва реставрация на стенописите на Средновековната каменна църква от 12в. Св.Георги в с.Люти брод. С помощта на дарители и със свой средства реставрацията ще започне през септември месец тази година. Същата ще бъде извършена от правоспособни реставратори след изготвяне на проект и съгласуването му с Министрество на културата

12345678910...