сдружение с нестопанска цел
ПОДАЙ
СИГНАЛ
Нашите партньори и дарители

"Брамак ПС" ЕООД

http://www.bramac.bg

"ОМV България" ООД

http://www.omv.bg

Български дарителски форум

http://www.dmsbg.com

Vivacom

http://www.vivacom.bg

Министерство на земеделието и храните

http://www.mzh.government.bg

Дирекция по вероизповеданията към МС

http://www.government.bg

СуперХостинг.БГ

http://www.superhosting.bg

„Призма - ЕС” ООД

http://www.prisma.bg/

Altronics Light

http://altronicslight.com

Българска национална телевизия

http://bnt.bg

община "Мездра"

http://www.mezdra.bg/

Министерство на икономиката и енергетика

http://http://www.mi.government.bg/

"Булгартрансгаз" ЕАД

http://www.bulgartransgaz.bg/

"Саламандър-ДАС" ООД

http://salamander-bg.com/