сдружение с нестопанска цел
ПОДАЙ
СИГНАЛ
Структура на сдружението
ОБЩО СЪБРАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, ЖАЛБИ, МОЛБИ И РЕШЕНИЯ
СЕКРЕТАРИАТ КЛОН "ЛЮТИ БРОД"