сдружение с нестопанска цел
ПОДАЙ
СИГНАЛ
Акция „Да спасим Захарна Фабрика”

Сдружение „Историческа пробуда” започва следващият си проект, който цели спасяването на захарната фабрика в София. Чрез кампанията си сдружението цели да провокира държавата към ефективни действия за възстановяване на този обект от национално значение, като ще бъдат предприети всички законови мерки, включително санкциониране на собствениците на имота. Кампанията има за цел да подпомогне "безпомощната" държава да се пребори срещу бездействието на собствениците на имота и умишленото разрушаване на този ценен паметник на културата с категория "национално значение". Обектът е застрашен от разрушаване и загуба, което е престъпление съгласно българското законодателство. Настояваме да бъде потърсена отговорност от собственика и да му бъдат наложени всички административни наказания, предвидени в законодателството.
alendronat medicin alendronat pris alendronat fosamax