сдружение с нестопанска цел
ПОДАЙ
СИГНАЛ
Акция „История на светло”

В периода 18.02.-04.03.2013г. на територията на Столичнаобщина се проведе инициирана от нас кампания под надслов „История в разруха“.Целта на инициативата бе да инспектира състоянието на исторически обекти иобекти паметници на културата с категория „национално“ и „местно“ значение. Врамките на кампанията бяха инспектирани над 100 обекта като паметници,археологически обекти и сгради-паметници на културата. Сред тях в най-лошосъстояние се оказаха обектите сгради-паметници на културата с категория „местнозначение“. Малко са обектите с категория „национално значение“, които са в лошосъстояние, което представлява нарушение на Закона за културното наследство.

Предоставяме на Вашето внимание в Приложение 1 подробенсписък с обектите, тяхното местонахождение, категория, дата на обявяване закултурен паметник и снимков материал на тяхното състояние към момента.

Бих искал да откроя няколко ключови обекта, които са визключително лошо състояние и е необходимо да бъдат взети спешни мерки:

    Комплекс „Захарнафабрика“, категория „национално значение“, обявена през 1987г.

Обектът е в изключително тежко състояние. По-голямата частот него е напълно разрушена, а частите, които са запазени са оставени да серушат. Сигнализирали сме многократно компетентните институции и сме опитвали даосъществим връзка със собственика, който е неизвестен дори за институциите. Влицето на Столична община и Министерство на културата сме получавали отговори,че се водат наказателни процедури без да е ясно какви санкции са наложени,събрани ли са същите и какво е предприето за в бъдеще.

Обръщаме внимание, че Законът за културното наследствовменява на Министерство на културата да опазва българското културно наследство,като го задължава при отказ на собственика да съхранява и поддържа обекта внормален вид да ипотекира същия в полза на собственика, да извърши нужнитедействия по съхраняването му и след това да търси вложените средства отсобственика по съдебен ред. Към момента не ни е известно Министерство накултурата да е предприело тези действия съгласно Закона за културнотонаследство.

·         „Лъвовмост“, „Братската могила“ в Борисовата градина и къщата на „Гешов“ също са вмного лошо състояние.

-          На Лъвовмост има липсващи елементи и конструктивни дефекти. Липсват осветителни тела отстрана на пътното платно, а тези, които са останали са счупени и не светят.

-          Братскатамогила е изрисувана цялата и не се охранява и поддържа чиста. Също така, имамножество липсващи орнаменти и конструктивни дефекти.

-          Къщата наГешов на бул. Патриарх Евтимий е в същоъо състояние като „Захарна фабрика“,т.е. почти разрушен. Обектът е с категория „местно значение“ и грижата по ЗКН ена Столична община, за която също нямаме данни да е предприела нужните действияпо опазване на културния паметник.

Във връзка с гореизложеното, като организация, бореща се зазапазването на културните паметници в България и работеща за по-красивастолица, отправяме следните искания:

·         Министерствона културата и Столична община да предприемат всички нужни мерки по закон и дапреведат описаните в Приложение1 обекти в нормален вид;

·         Да сеизвършат всички нужни проверки и при необходимост да се санкциониратсобствениците за недобра грижа на обекти от културното наследство на България;

·         За тезиобекти, които собствениците отказват да отремонтират и съхранят, да бъде приложенЗКН и държавата, съответно общината да ги опази;

·         Да бъдеминформирани за предприетите действия.

Моля Прокуратурата да извърши проверка има ли нехайноповедение от страна на собствениците на обекти, които представляват културнаценност и нарушение на ЗКН, както и на контролиращите държавни органи,ангажирани със съхранението и опазването на културното наследство на България ипри необходимост да образува наказателно производство.